Askgravlund

Kyrkogårdsförvaltningen planerar en askgravlund på kolerakyrkogården. Informationsmöte den 18/5 kl 17.30 i biblioteket på Kyrkbytorget. Mer information finns på http://www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ny-askgravlund-i-bracke

Lottvinster Städdagen 2015

 En eloge till de som deltog i årets städdag.

Många glada, entusiastiska barn och engagerade vuxna såg gemensamt till att det blev rent och fint i och kring vårt härliga Pölsebo på det goda Hisingslandet. Efter välförrättat värv belönades alla med nygrillade hamburgare eller korv och dryck.

De lyckliga vinnarna i utlottningen av biobiljetter är:

Barn

          Lydia Lifmark (L-gatan 33)

          Hulda Hellström (Århusg. 21)

          Eskil Tillander (L-gatan 47F)

          William Johansson (?)

          Yasmin Masoumi (Tyska g. 22)

           Majken Roström (Norska g. 20)

Vuxna

          Mattias Jansson (L-gatan 64E)

          David Masoumi (Tyska g. 22)

Ni kan hämta priserna på Londongatan 47B

 

Trädgårdshäckar

På årsmötet framfördes synpunkter hur trädgårdshäckar växer ut över gångbanor så att det ibland är svårt att komma förbi med till exempel barnvagn eller är för höga på hörntomter (max 80 cm) och då hindrar sikten för trafiken. Park- och Naturförvaltningen har påpekat tidigare samma problem och styrelsen uppmanar därför var och en att titta över sin häck(haha). Du kan läsa  mer i detalj om dina skyldigheter här.

Sommardäck

Nu är det vår och dubbdäcken på släpvagnen har bytts mot sommardäck, lufttrycket är 3 kg eller 300 kPa. Låsen och vissa punkter rund kopplingen har fått en droppe olja. Omkring 1 november byter vi åter till vinterdäck.

Påminnelse

Kom ihåg årsmötet.

Föreningens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte Tisdagen den 24/3 2015 kl 19.00 i Gamla Lundby kyrkas församlingshem.

Dagordning för årsmötet:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Frågan om kallelsen skett i laga ordning
 7. Styrelsens årsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet
 10. Fastställande av resultat och balansräkning för föreningen samt servisskadefonden.
 11. Genomgång av budget
 12. Beslut om medlemsavgift och dess fördelning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av Styrelseledamöter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Inkomna motioner
 18. Inkomna skrivelser
 19. Bokningssystem för släpkärran
 20. Korrigering av föregående mötesprotokoll
 21. Nya träd skall planteras gemensam fundering på var.
 22. Var vill vi att gräset skall klippas i vårt område?
 23. Londongatans öppnande
 24. Övriga frågor
 25. Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen

Inbrott i Pölsebo

Vi har haft två inbrott nyligen med några dagars mellanrum. Båda inbrotten skedde under sena eftermiddagen.

Alla uppmanas att vara uppmärksam på sådana som inte verkar vara hemma här och ser ut att rekognosera. En neutral fråga, om de söker någon, avslöjar kanske om de har rent mjöl i påsarna.

Spridd detta meddelande till era grannar och uppmana dem att prenumerera på föreningens elektroniska utskick.

Bokning av släpvagn

Som bekant har vi en ny släpvagnsförvaltare sedan ett halvt år tillbaka, Patrik Segerfelt på Londongatan 29. Patrik har till skillnad från den tidigare förvaltaren inte samma möjligheter att besvara inkommande samtal. Det gäller nu att vara ut i någorlunda god tid om ni vill boka släpvagnen. Det gäller såväl samtal som SMS. Patrik försöker då att ge svar inom ett dygn.

Styrelsen Pölsebo Småstugeförening