Inbrott i området söndag 13/11

Söndagen den 13 november, någon gång mellan halv fem och halv sex, skedde ett inbrott i området gränsande mot Bräckeskolan. En silverfärgad Volvo sågs lämna platsen. 

Meddela gärna Grannsamverkansgruppen eller styrelsen om du gjort några observationer.

Håll uppsikt över öppna altandörrar och fråga gärna om man kan hjälpa till med något när främmande personer går och tittar runt i området.

Grannsamverkansgruppen

Häckar och buskage 

Styrelsen har blivit ombed att påminna om fastighetsägarnas skyldigheter gällande häckar och buskage. 

Höjden på hörntomter och vid utfart mot gatan är 80 cm och den fria höjden längs tomtgränsen ska vara min. 2,5 meter. Detta för  att förebygga olyckor då framför allt barn kan döljas av höga häckar. 

Fler detaljer hittar du här
Vänliga hälsningar 

Patrik 

Problem med bokningssystemet

Hej!

Vi håller på att uppdatera bokningssystemet till en senare version, vilket tyvärr ställer till lite problem. Förhoppningsvis kommer den nya versionen att fungera innan måndag 12/6.

När jag fått den nya versionen att fungera korrekt kommer jag att lägga in de bokningar som gjorts framöver i den nya kalendern.

Om bokningar ska göras under helgen får de göras på det gamla sättet, via mail till slapvagn@polsebo.com eller via telefon till 0720-021160.

//Patrik