Lotteripriser

Två priser ligger och väntar på att hämtas:

1. 2 st Kexchoklad på lott nr Polka M 89

2. ”Grön Påse” på lott nr Polka M 48

Priserna kan avhämtas på Århusgatan 11. Där finns också ett snapsglas och ett mörkblått plastbord, alltjämt med fyra ben, som väntar på sin rättmätiga ägare.

75-årsjubileum för Pölsebo småstugeförening!

Den 20 september firar vi detta ordentligt med 1940-talet som huvudtema.

40s_danceWeCanDoIt

Vi börjar firandet klockan 14:00 på lilla lekplatsen vid Oslogatan. Där blir det aktiviteter för stora och små så som besök av en brandbil från 1937, poängpromenad, lekar, hästridning, korv och fika, med mera. Aktiviteterna avrundas ca kl 16.30.

På kvällen ca 19.00 återsamlas vi vuxna i partytältet på lekplatsen Oslogatan för att fortsätta firandet med välkomstdrink, glad musik, lättare förtäring, frågequiz, bar till självkostnadspris och lite annat smått och gott. Tidsenlig klädsel för den som vill!

Anmälan (behöver bara ske för kvällsfirandet) skickas till styrelsen@polsebo.com senast den 10 september.

Välkomna!
Styrelsen Pölsebo småstugeförening

Tjuvar i farten

Häromnatten var det inbrott i ett av husen på Londongatan när ägarna var bortresta.

I midsommartider när många åker bort är det värt att tänka extra på vår grannsamverkan.

Var vaksamma och berätta för era grannar om ni ska bort. Hjälp varandra att hålla koll. Kika gärna på dokumentet om grannsamverkan om ni vill ha tips.

Vänliga hälsningar
Grannsamverkansgruppen

 

Möte med Park- & Naturförvaltningen, mars 2014

Den 13 mars fick föreningen äran att ta emot besök från Jens Larsen, parkförvaltare på Park- och Naturförvaltningen (Ponf) och hade ett vandrande möte. Vi promenerade kors och tvärs genom Krokängsparken och Pölsebo och betade av en lista med punkter som föreningen ville diskutera. Resultatet kan sammanfattas så här:

 1. Ponf ska titta på om det går att göra något åt de vattensamlingar som uppstår ibland på några ställen. På vintern blir det is och stor halkrisk. Eventuell ny asfaltbeläggning kan bli aktuell 2015.
 2. På berghällen nedanför förskolan uppstår isbildning under stränga vintrar. Skolbarn är där då och hackar ner delar av den, vilket ju är jätteroligt, men på våren lossnar det ibland stora isblock från berget. Ponf kommer inte att göra något för att hindra att de rasar ner.
 3. Röjning av sly på toppen av berget kommer att ske under våren och har redan påbörjats.
 4. En ny bänk på utsiktspunkten kommer under våren.
 5. Det påkörda skyddsräcket mellan skolan och förskolan kommer att åtgärdas genom att ta bort den skadade delen.
 6. Ponf säger att rutschkanan på båda lekplatser uppfyller säkerhetsnormen och att om de boende vill ha bort dem kan de åta sig det. Föreningen har framfört att det inte är ett bra alternativ och att de då får vara kvar.
 7. En bänk kommer att ställas upp alldeles intill sandlådan på Oslogatans lekplats.
 8. En ny indiankoja som ersättning för den nedbrunna på Draggensgatans lekplats kommer att sättas upp på Oslogatans lekplats. Anledningen till flytten är att den är mindre utsatt där för ungdomarnas påhitt. Till sommaren ska den vara på plats.
 9. Ponf ska ta bort ett flertal gamla rörstumpar från borttagna papperskorgar och gamla grundvattenmätningar som stack upp ur marken. Är redan åtgärdat.
 10. Ponf kommer att se över träd och vegetation kring all belysning i parken.
 11. Det förekommer tjuvtippning i parken av trädgårdsavfall. Ponf påpekar att det är förbjudet.
 12. Ponf kommer av hänsyn till miljön att övergå till ängsslåtter på delar av gräsytorna. Man ska inte klippa gräset för sakens skull utan bara där ytorna används. Förhoppningen är att få mer liv i gräset i form av olika örter och insekter. På ett ställe längs Dysikgatan klipper man för att möjliggöra bollspel. Se bifogad karta här. Åsikter om det är rätt ytor ska framföras till Ponf.

 

Tjuvar i farten

Den 22/3 hade Draggensgatan inbrottsförsök. De verkar ha blivit störda och kom inte in i huset. Var vaksamma.

Har även fått in uppgifter om att för en tid sedan hade även Stamrotesgatan påhälsning. De gick och kände på dörrarna när folk var hemma. Hur långt tjuvarna kom finns det inga uppgifter om.

Var rädda om er.
Grannsamverkan

Släpvagnen flyttad

Heather Lundsten har, efter förtjänstfull insats i 8 år, begärd att få slippa uppdraget som släpvagnsförvaltare. Styrelsen tackar henne för det arbete hon lagt ner på uppdraget och det fina bemötandet. Det har fungerat mycket bra.

Styrelsen behöver hjälp med att få fram en ny förvaltare. Kan du tänka dig, eller känner du någon som kan tänka sig, att göra en insats och ta hand om bokningen mm, hör då av dig till styrelsen.

Tills vidare står släpvagnen längst upp på Oslogatan, där Trondheimsgatan börjar, och väskan med nycklar och sladden hämtas hos Ard Vromans på Århusgatan 11. Telefonnumret för bokning är detsamma som tidigare: 0720 02 11 60.
Det är lite ledsamt att elkontakten på den nya vagnen redan har blivit skadat. Var och en som lånar vagnen har ett personligt ansvar att känna till hur man hanterar den och det borde vara en självklarhet att man läser instruktionerna innan man använder släpvagnen första gången.