Inbrott i Pölsebo

Vi har haft två inbrott nyligen med några dagars mellanrum. Båda inbrotten skedde under sena eftermiddagen.

Alla uppmanas att vara uppmärksam på sådana som inte verkar vara hemma här och ser ut att rekognosera. En neutral fråga, om de söker någon, avslöjar kanske om de har rent mjöl i påsarna.

Spridd detta meddelande till era grannar och uppmana dem att prenumerera på föreningens elektroniska utskick.

Bokning av släpvagn

Som bekant har vi en ny släpvagnsförvaltare sedan ett halvt år tillbaka, Patrik Segerfelt på Londongatan 29. Patrik har till skillnad från den tidigare förvaltaren inte samma möjligheter att besvara inkommande samtal. Det gäller nu att vara ut i någorlunda god tid om ni vill boka släpvagnen. Det gäller såväl samtal som SMS. Patrik försöker då att ge svar inom ett dygn.

Styrelsen Pölsebo Småstugeförening

Bilder från 75-årsjubileum är upplagda

Nu har äntligen bilderna från 75-årsfesten blivit upplagda. De hittas antingen under Galleri-menyn på hemsidan eller direkt via denna länk.

En del av bilderna håller inte högsta bildkvalitet, så håll till godo! Om ni har egna bilder som ni vill ska läggas upp kan ni meddela styrelsen så lägger vi upp dem.

Om ni tycker att någon av bilderna bör tas bort kontaktar ni styrelsen på styrelsen@polsebo.com.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Pölsebo Småstugeförening

Lotteripriser

Två priser ligger och väntar på att hämtas:

1. 2 st Kexchoklad på lott nr Polka M 89

2. ”Grön Påse” på lott nr Polka M 48

Priserna kan avhämtas på Århusgatan 11. Där finns också ett snapsglas och ett mörkblått plastbord, alltjämt med fyra ben, som väntar på sin rättmätiga ägare.

75-årsjubileum för Pölsebo småstugeförening!

Den 20 september firar vi detta ordentligt med 1940-talet som huvudtema.

40s_danceWeCanDoIt

Vi börjar firandet klockan 14:00 på lilla lekplatsen vid Oslogatan. Där blir det aktiviteter för stora och små så som besök av en brandbil från 1937, poängpromenad, lekar, hästridning, korv och fika, med mera. Aktiviteterna avrundas ca kl 16.30.

På kvällen ca 19.00 återsamlas vi vuxna i partytältet på lekplatsen Oslogatan för att fortsätta firandet med välkomstdrink, glad musik, lättare förtäring, frågequiz, bar till självkostnadspris och lite annat smått och gott. Tidsenlig klädsel för den som vill!

Anmälan (behöver bara ske för kvällsfirandet) skickas till styrelsen@polsebo.com senast den 10 september.

Välkomna!
Styrelsen Pölsebo småstugeförening

Tjuvar i farten

Häromnatten var det inbrott i ett av husen på Londongatan när ägarna var bortresta.

I midsommartider när många åker bort är det värt att tänka extra på vår grannsamverkan.

Var vaksamma och berätta för era grannar om ni ska bort. Hjälp varandra att hålla koll. Kika gärna på dokumentet om grannsamverkan om ni vill ha tips.

Vänliga hälsningar
Grannsamverkansgruppen

 

Möte med Park- & Naturförvaltningen, mars 2014

Den 13 mars fick föreningen äran att ta emot besök från Jens Larsen, parkförvaltare på Park- och Naturförvaltningen (Ponf) och hade ett vandrande möte. Vi promenerade kors och tvärs genom Krokängsparken och Pölsebo och betade av en lista med punkter som föreningen ville diskutera. Resultatet kan sammanfattas så här:

 1. Ponf ska titta på om det går att göra något åt de vattensamlingar som uppstår ibland på några ställen. På vintern blir det is och stor halkrisk. Eventuell ny asfaltbeläggning kan bli aktuell 2015.
 2. På berghällen nedanför förskolan uppstår isbildning under stränga vintrar. Skolbarn är där då och hackar ner delar av den, vilket ju är jätteroligt, men på våren lossnar det ibland stora isblock från berget. Ponf kommer inte att göra något för att hindra att de rasar ner.
 3. Röjning av sly på toppen av berget kommer att ske under våren och har redan påbörjats.
 4. En ny bänk på utsiktspunkten kommer under våren.
 5. Det påkörda skyddsräcket mellan skolan och förskolan kommer att åtgärdas genom att ta bort den skadade delen.
 6. Ponf säger att rutschkanan på båda lekplatser uppfyller säkerhetsnormen och att om de boende vill ha bort dem kan de åta sig det. Föreningen har framfört att det inte är ett bra alternativ och att de då får vara kvar.
 7. En bänk kommer att ställas upp alldeles intill sandlådan på Oslogatans lekplats.
 8. En ny indiankoja som ersättning för den nedbrunna på Draggensgatans lekplats kommer att sättas upp på Oslogatans lekplats. Anledningen till flytten är att den är mindre utsatt där för ungdomarnas påhitt. Till sommaren ska den vara på plats.
 9. Ponf ska ta bort ett flertal gamla rörstumpar från borttagna papperskorgar och gamla grundvattenmätningar som stack upp ur marken. Är redan åtgärdat.
 10. Ponf kommer att se över träd och vegetation kring all belysning i parken.
 11. Det förekommer tjuvtippning i parken av trädgårdsavfall. Ponf påpekar att det är förbjudet.
 12. Ponf kommer av hänsyn till miljön att övergå till ängsslåtter på delar av gräsytorna. Man ska inte klippa gräset för sakens skull utan bara där ytorna används. Förhoppningen är att få mer liv i gräset i form av olika örter och insekter. På ett ställe längs Dysikgatan klipper man för att möjliggöra bollspel. Se bifogad karta här. Åsikter om det är rätt ytor ska framföras till Ponf.