Sommardäck

Nu är det vår och dubbdäcken på släpvagnen har bytts mot sommardäck, lufttrycket är 3 kg eller 300 kPa. Låsen och vissa punkter rund kopplingen har fått en droppe olja. Omkring 1 november byter vi åter till vinterdäck.

Påminnelse

Kom ihåg årsmötet.

Föreningens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte Tisdagen den 24/3 2015 kl 19.00 i Gamla Lundby kyrkas församlingshem.

Dagordning för årsmötet:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Frågan om kallelsen skett i laga ordning
 7. Styrelsens årsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet
 10. Fastställande av resultat och balansräkning för föreningen samt servisskadefonden.
 11. Genomgång av budget
 12. Beslut om medlemsavgift och dess fördelning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av Styrelseledamöter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Inkomna motioner
 18. Inkomna skrivelser
 19. Bokningssystem för släpkärran
 20. Korrigering av föregående mötesprotokoll
 21. Nya träd skall planteras gemensam fundering på var.
 22. Var vill vi att gräset skall klippas i vårt område?
 23. Londongatans öppnande
 24. Övriga frågor
 25. Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen

Inbrott i Pölsebo

Vi har haft två inbrott nyligen med några dagars mellanrum. Båda inbrotten skedde under sena eftermiddagen.

Alla uppmanas att vara uppmärksam på sådana som inte verkar vara hemma här och ser ut att rekognosera. En neutral fråga, om de söker någon, avslöjar kanske om de har rent mjöl i påsarna.

Spridd detta meddelande till era grannar och uppmana dem att prenumerera på föreningens elektroniska utskick.

Bokning av släpvagn

Som bekant har vi en ny släpvagnsförvaltare sedan ett halvt år tillbaka, Patrik Segerfelt på Londongatan 29. Patrik har till skillnad från den tidigare förvaltaren inte samma möjligheter att besvara inkommande samtal. Det gäller nu att vara ut i någorlunda god tid om ni vill boka släpvagnen. Det gäller såväl samtal som SMS. Patrik försöker då att ge svar inom ett dygn.

Styrelsen Pölsebo Småstugeförening

Bilder från 75-årsjubileum är upplagda

Nu har äntligen bilderna från 75-årsfesten blivit upplagda. De hittas antingen under Galleri-menyn på hemsidan eller direkt via denna länk.

En del av bilderna håller inte högsta bildkvalitet, så håll till godo! Om ni har egna bilder som ni vill ska läggas upp kan ni meddela styrelsen så lägger vi upp dem.

Om ni tycker att någon av bilderna bör tas bort kontaktar ni styrelsen på styrelsen@polsebo.com.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Pölsebo Småstugeförening

Lotteripriser

Två priser ligger och väntar på att hämtas:

1. 2 st Kexchoklad på lott nr Polka M 89

2. ”Grön Påse” på lott nr Polka M 48

Priserna kan avhämtas på Århusgatan 11. Där finns också ett snapsglas och ett mörkblått plastbord, alltjämt med fyra ben, som väntar på sin rättmätiga ägare.

75-årsjubileum för Pölsebo småstugeförening!

Den 20 september firar vi detta ordentligt med 1940-talet som huvudtema.

40s_danceWeCanDoIt

Vi börjar firandet klockan 14:00 på lilla lekplatsen vid Oslogatan. Där blir det aktiviteter för stora och små så som besök av en brandbil från 1937, poängpromenad, lekar, hästridning, korv och fika, med mera. Aktiviteterna avrundas ca kl 16.30.

På kvällen ca 19.00 återsamlas vi vuxna i partytältet på lekplatsen Oslogatan för att fortsätta firandet med välkomstdrink, glad musik, lättare förtäring, frågequiz, bar till självkostnadspris och lite annat smått och gott. Tidsenlig klädsel för den som vill!

Anmälan (behöver bara ske för kvällsfirandet) skickas till styrelsen@polsebo.com senast den 10 september.

Välkomna!
Styrelsen Pölsebo småstugeförening

Tjuvar i farten

Häromnatten var det inbrott i ett av husen på Londongatan när ägarna var bortresta.

I midsommartider när många åker bort är det värt att tänka extra på vår grannsamverkan.

Var vaksamma och berätta för era grannar om ni ska bort. Hjälp varandra att hålla koll. Kika gärna på dokumentet om grannsamverkan om ni vill ha tips.

Vänliga hälsningar
Grannsamverkansgruppen