Släpvagnen stulen

Släpvagnen har blivit stulen någon gång mellan torsdag 13 augusti kl. 22.00 och fredag 14 augusti kl. 14.00. Föreningen har gjort en polisanmälan. Om någon har observerat något eller har andra upplysningar vv ring då  släpvagnsförvaltare Patrik Segerfelt på 0720 02 11 60 eller Ard Vromans på 0705 53 22 48.

Fiberanslutning i Pölsebo

För två och ett halvt år sedan gjorde Pölsebo Småstugeförening en undersökning av hur många som var intresserade att ansluta sin fastighet till ett fibernät. Då var intresset för litet för att gå vidare, kostnaden per fastighet skulle bli för hög. Datakommunikationsföretaget IP_ONLY har nu genom projektet Svenska Fibernät gått ut till boende i Bräcke och Pölsebo med ett erbjudande om anslutning till ett öppet fibernätverk. På grund av missförstånd har styrelsen i Pölsebo Småstugeförening inte fått kännedom om det förrän helt nyligen. Det visade sig också att en del adresser i Pölsebo genom sjabbel inte kom med i IP-ONLY’s underlag. Styrelsen har haft ett möte med projektledaren på IP_ONLY och nu kommer även de fastigheterna i Pölsebo som inte fanns med i underlaget att få information och ett erbjudande att ansluta sig. I dagsläget är det fortfarande oklart vilka fastigheter det rör sig om exakt. IP-ONLY har lovat att anordna ett informationsmöte för de som inte var med i första omgången.

 

IP_ONLY erbjuder ett öppet nät. Det vill säga man betalar endast en anslutningskostnad och väljer sedan själv vilka tjänster man vill ha hos ett antal godkända leverantörer. Vill man inte ha några tjänster för tillfället blir det alltså inga övriga kostnader. Anslutningskostnaden ligger på 21.900 kronor med möjlighet till rotavdrag på 3.000 kronor, dvs 18.900 kronor netto. IP-ONLY kommer att vara ägare till nätet och står sedan för allt underhåll.

 

Det här erbjudandet innebar att fastighetsägarna inte behöver bilda någon ekonomisk förening och slipper allt arbete med det (juridiskt, ekonomiskt, kunskapsmässigt). Enligt den information som styrelsen har hämtat in verkar erbjudandet från IP_ONLY vara jämförelsevis bra. Vi tror att det kan var smart att anta erbjudandet nu. Vill man ha anslutning senare när grävjobbet är färdigt kan kostnaden lätt bli en bra bit över 30.000  kronor.

Styrelsen

Askgravlund

Kyrkogårdsförvaltningen planerar en askgravlund på kolerakyrkogården. Informationsmöte den 18/5 kl 17.30 i biblioteket på Kyrkbytorget. Mer information finns på http://www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ny-askgravlund-i-bracke

Lottvinster Städdagen 2015

 En eloge till de som deltog i årets städdag.

Många glada, entusiastiska barn och engagerade vuxna såg gemensamt till att det blev rent och fint i och kring vårt härliga Pölsebo på det goda Hisingslandet. Efter välförrättat värv belönades alla med nygrillade hamburgare eller korv och dryck.

De lyckliga vinnarna i utlottningen av biobiljetter är:

Barn

          Lydia Lifmark (L-gatan 33)

          Hulda Hellström (Århusg. 21)

          Eskil Tillander (L-gatan 47F)

          William Johansson (?)

          Yasmin Masoumi (Tyska g. 22)

           Majken Roström (Norska g. 20)

Vuxna

          Mattias Jansson (L-gatan 64E)

          David Masoumi (Tyska g. 22)

Ni kan hämta priserna på Londongatan 47B

 

Trädgårdshäckar

På årsmötet framfördes synpunkter hur trädgårdshäckar växer ut över gångbanor så att det ibland är svårt att komma förbi med till exempel barnvagn eller är för höga på hörntomter (max 80 cm) och då hindrar sikten för trafiken. Park- och Naturförvaltningen har påpekat tidigare samma problem och styrelsen uppmanar därför var och en att titta över sin häck(haha). Du kan läsa  mer i detalj om dina skyldigheter här.