​Lånar du släpkärran? 

Jag söker en vänlig själ som kan ta med en tvillingkärra (barnvagn)  till Tippen. Kärran ställdes upp på mitt biltak natten till söndagen och står nu på Trondheimsgatan 4. Om du äger kärran var vänlig hämta den och känner du dig skyldig kan du välja alternativet!

Hälsningar Helena

Släpvagnen

Släpvagnen har under senaste två veckorna fått ett flertal felparkeringsavgifter då den varit uppställt på allmän plats (terräng). Göteborgs Kommun har också ålagt föreningen att flytta släpvagnen från den plats där den har stått i över två år. Den har därför flyttats och kan inte lånas ut fram tills det att en ny plats har hittats. Förslag på en lämplig och laglig plats tas tacksamt emot.

Inbrott i området söndag 13/11

Söndagen den 13 november, någon gång mellan halv fem och halv sex, skedde ett inbrott i området gränsande mot Bräckeskolan. En silverfärgad Volvo sågs lämna platsen. 

Meddela gärna Grannsamverkansgruppen eller styrelsen om du gjort några observationer.

Håll uppsikt över öppna altandörrar och fråga gärna om man kan hjälpa till med något när främmande personer går och tittar runt i området.

Grannsamverkansgruppen

Häckar och buskage 

Styrelsen har blivit ombed att påminna om fastighetsägarnas skyldigheter gällande häckar och buskage. 

Höjden på hörntomter och vid utfart mot gatan är 80 cm och den fria höjden längs tomtgränsen ska vara min. 2,5 meter. Detta för  att förebygga olyckor då framför allt barn kan döljas av höga häckar. 

Fler detaljer hittar du här
Vänliga hälsningar 

Patrik