Trädplantering

Parkförvaltaren på Park & Naturförvaltningen meddelar följande:

Vi påbörjar en del trädplantering här i december och hoppas också bli klara då. Det blir en del olika trädslag som placeras på olika ställen bland annat för att rama in parken bättre.

Vi gör samtidigt en del nödvändiga underhållsåtgärder vid lekplatsen vid Dysiksg. Gung- och sargbyte, nytt bänkbord och tyvärr borttagning av en omöjlig studsmatta. Detta kommer säkert väcka en del frågor men den går inte att laga och vi har problem med studsmattor generellt i staden. Ev blir det aktuellt med något annat i dess ställe 2016.

Vid lekplatsen Oslogatan kommer fruktträd att planteras.

Släpvagnen stulen

Släpvagnen har blivit stulen någon gång mellan torsdag 13 augusti kl. 22.00 och fredag 14 augusti kl. 14.00. Föreningen har gjort en polisanmälan. Om någon har observerat något eller har andra upplysningar vv ring då  släpvagnsförvaltare Patrik Segerfelt på 0720 02 11 60 eller Ard Vromans på 0705 53 22 48.

Fiberanslutning i Pölsebo

För två och ett halvt år sedan gjorde Pölsebo Småstugeförening en undersökning av hur många som var intresserade att ansluta sin fastighet till ett fibernät. Då var intresset för litet för att gå vidare, kostnaden per fastighet skulle bli för hög. Datakommunikationsföretaget IP_ONLY har nu genom projektet Svenska Fibernät gått ut till boende i Bräcke och Pölsebo med ett erbjudande om anslutning till ett öppet fibernätverk. På grund av missförstånd har styrelsen i Pölsebo Småstugeförening inte fått kännedom om det förrän helt nyligen. Det visade sig också att en del adresser i Pölsebo genom sjabbel inte kom med i IP-ONLY’s underlag. Styrelsen har haft ett möte med projektledaren på IP_ONLY och nu kommer även de fastigheterna i Pölsebo som inte fanns med i underlaget att få information och ett erbjudande att ansluta sig. I dagsläget är det fortfarande oklart vilka fastigheter det rör sig om exakt. IP-ONLY har lovat att anordna ett informationsmöte för de som inte var med i första omgången.

 

IP_ONLY erbjuder ett öppet nät. Det vill säga man betalar endast en anslutningskostnad och väljer sedan själv vilka tjänster man vill ha hos ett antal godkända leverantörer. Vill man inte ha några tjänster för tillfället blir det alltså inga övriga kostnader. Anslutningskostnaden ligger på 21.900 kronor med möjlighet till rotavdrag på 3.000 kronor, dvs 18.900 kronor netto. IP-ONLY kommer att vara ägare till nätet och står sedan för allt underhåll.

 

Det här erbjudandet innebar att fastighetsägarna inte behöver bilda någon ekonomisk förening och slipper allt arbete med det (juridiskt, ekonomiskt, kunskapsmässigt). Enligt den information som styrelsen har hämtat in verkar erbjudandet från IP_ONLY vara jämförelsevis bra. Vi tror att det kan var smart att anta erbjudandet nu. Vill man ha anslutning senare när grävjobbet är färdigt kan kostnaden lätt bli en bra bit över 30.000  kronor.

Styrelsen